مثل گذشته بنویسید و دیجیتالی ذخیره کنید

می‌دانیم که ترک عادت‌های قدیمی دشوار و همگامی با پیشرفت‌های دیجیتال (برای بسیاری از ما) دشوارتر است. اگر هنوز به قلم و کاغذ وابستگی دارید و با صفحه کلید کامپیوتر ارتباط خوبی نگرفته‌اید، می‌توانید از قلم نوری استفاده کنید و مثل سابق، پرونده‌ی بیماران خود را دستی بنویسید، ولی این بار به شکل دیجیتالی ذخیره کنید. نرم افزار مطب رز با تمامی انواع قلم نوری سازگار است.

ارائه شده در ...
تمامی پلن‌ها
مهم‌ترین مزیت ...
انعطاف پذیری در ثبت اطلاعات

پرونده‌های خود را دستی بنویسید

اگر فکر می‌کنید که هنوز آماده‌ی کنار گذاشتن کاغذ و قلم نیستید، می‌توانید از قلم نوری استفاده کنید. مثل سابق روی کاغذ بنویسید و بگذارید قلم نوری دست نوشته‌های شما را به فایل‌های دیجیتالی تبدیل کند. نرم افزار مطب رز با انواع قلم‌های نوری سازگار است و می‌تواند به سرعت یادداشت‌های دستی شما را به فایل تصویری تبدیل و در پرونده‌ی بیمار ذخیره کند.

همه جا از قلم نوری استفاده کنید

شما می‌توانید برای درج اطلاعات مراجعه، گذاشتن یادداشت روی کیس‌های مطالعاتی، افزودن توضیحات اضافی در بایگانی اسناد، نوشتن نسخه، نوشتن اُردرهای پاراکلینیک، نگارش نامه‌های ارجاع و خلاصه هرچیزی از قلم نوری استفاده کنید. هر چه یادداشت کنید، روی برگه‌ای با سربرگ شما درج می‌شود و می‌توانید بلافاصله آن را با سربرگ یا سرنسخه خود پرینت کنید.

تایپ و قلم نوری تنها راه‌های ثبت اطلاعات نیستند

نرم افزارهای پرونده‌ی الکترونیک در حال گذر از روش‌های قلم نوری و تایپ هستند. هردوی این روش‌ها به نسبت قدیمی محسوب می‌شوند و روش‌های جدیدتری مثل استفاده از عبارات از پیش تعیین شده و تبدیل صوت به متن جایگزین تایپ و نوشتن دستی شده‌اند. در پلتفرم رز می‌توانید از عبارات از پیش تعیین شده استفاده کنید و به زودی امکان تبدیل صوت به متن را به نرم افزار اضافه می‌کنیم.

دریافت پلتفرم رز با 10 روز اشتراک هدیه
بالا