پکیج‌ها و پلن‌ها

در زمان ثبت نام، 10 روز اشتراک رایگان به شما ارائه خواهد شد. پس از آن می‌توانید به صورت ماهانه یا سالانه براساس ابزارها و ماژول‌های انتخابی، هزینه‌ی اشتراک را پرداخت کنید.

VIP 

هزار تومان1490
/ماه

4,470,000 تومان برای سه ماه

 •   امکانات پلن فوق‌تخصصی

 •  ماهی 2 مقاله و 4 پست اضافی

 •  مدیریت شبکه اجتماعی و سایت

فوق تخصصی 

پیشنهاد ما

هزار تومان1049
/ماه

3,147,000 تومان برای سه ماه

 •  امکانات پلن فوق‌تخصصی

 •  ماهی 3 پست اینستاگرام

 •  چاپ رپورتاژ در سایت سلامت مگ

تخصصی 

هزار تومان949
/ماه

2,847,000 تومان برای سه ماه

 •   امکانات پلن عمومی

 •  سایت شخصی پزشک

 •  ماهی 3 مقاله برای سایت و پروفایل

عمومی 

هزار تومان649
/ماه

1,947,000 تومان برای سه ماه

 •  امکانات پلن ساده

 •  پروفایل پزشک در سایت با بیمار

 •  نوبت‌دهی و مشاوره آنلاین

ساده 

هزار تومان549
/ماه

1,647,000 تومان برای سه ماه

 •   نرم افزار مدیریت مطب

 •  پشتیبانی غیر‌حضوری رایگان

VIP 

هزار تومان1419
/ماه

8,514,000 تومان برای سه ماه

 •   امکانات پلن فوق‌تخصصی

 •   ماهی 2 مقاله و 4 پست اضافی

 •  مدیریت شبکه اجتماعی و سایت

فوق تخصصی 

پیشنهاد ما

هزار تومان999
/ماه

5,994,000 تومان برای سه ماه

 •  امکانات پلن فوق‌تخصصی

 •  ماهی 3 پست اینستاگرام

 •  چاپ رپورتاژ در سایت سلامت مگ

تخصصی 

هزار تومان899
/ماه

5,394,000 تومان برای سه ماه

 •  امکانات پلن عمومی

 •  سایت شخصی پزشک

 •  ماهی 3 مقاله برای سایت و پروفایل

عمومی 

هزار تومان619
/ماه

3,714,000 تومان برای سه ماه

 •   امکانات پلن ساده

 •  پروفایل پزشک در سایت با بیمار

 •  نوبت‌دهی و مشاوره آنلاین

ساده 

هزار تومان519
/ماه

3,114,000 تومان برای سه ماه

 •   نرم افزار مدیریت مطب

 •  پشتیبانی غیر‌حضوری رایگان

VIP 

هزار تومان1349
/ماه

16,188,000 تومان برای سه ماه

 •  امکانات پلن فوق‌تخصصی

 •   ماهی 2 مقاله و 4 پست اضافی

 •  مدیریت شبکه اجتماعی و سایت

فوق تخصصی 

پیشنهاد ما

هزار تومان949
/ماه

11,388,000 تومان برای سه ماه

 •  امکانات پلن فوق‌تخصصی

 •  ماهی 3 پست اینستاگرام

 •  چاپ رپورتاژ در سایت سلامت مگ

تخصصی 

هزار تومان859
/ماه

10,308,000 تومان برای سه ماه

 •   امکانات پلن عمومی

 •  سایت شخصی پزشک

 •  ماهی 3 مقاله برای سایت و پروفایل

عمومی 

هزار تومان589
/ماه

7,068,000 تومان برای سه ماه

 •  امکانات پلن ساده

 •  پروفایل پزشک در سایت با بیمار

 •  نوبت‌دهی و مشاوره آنلاین

ساده 

هزار تومان499
/ماه

5,988,000 تومان برای سه ماه

 •   نرم افزار مدیریت مطب

 •  پشتیبانی غیر‌حضوری رایگان

معرفی پکیج ها

امکانات پلن vip چیست ؟
 •   نرم افزار مدیریت مطب

 •   پشتیبانی غیر‌حضوری رایگان

 •   پروفایل پزشک در سایت با بیمار

 •   نوبت‌دهی و مشاوره آنلاین

 •   سایت شخصی پزشک

 •   ماهی 3 مقاله برای سایت و پروفایل

 •   ماهی 3 پست اینستاگرام

 •   چاپ رپورتاژ در سایت سلامت مگ

 •  ماهی 2 مقاله و 4 پست اضافی

 •   مدیریت شبکه اجتماعی و سایت

امکانات پلن فوق تخصصی چیست ؟
 •   نرم افزار مدیریت مطب

 •   پشتیبانی غیر‌حضوری رایگان

 •   پروفایل پزشک در سایت با بیمار

 •   نوبت‌دهی و مشاوره آنلاین

 •   سایت شخصی پزشک

 •   ماهی 3 مقاله برای سایت و پروفایل

 •   ماهی 3 پست اینستاگرام

 •   چاپ رپورتاژ در سایت سلامت مگ

امکانات پلن تخصصی چیست ؟
 •   نرم افزار مدیریت مطب

 •   پشتیبانی غیر‌حضوری رایگان

 •   پروفایل پزشک در سایت با بیمار

 •   نوبت‌دهی و مشاوره آنلاین

 •   سایت شخصی پزشک

 •   ماهی 3 مقاله برای سایت و پروفایل

امکانات پلن عمومی چیست ؟
 •   نرم افزار مدیریت مطب

 •   پشتیبانی غیر‌حضوری رایگان

 •   پروفایل پزشک در سایت با بیمار

 •   نوبت‌دهی و مشاوره آنلاین

امکانات پلن ساده چیست ؟
 •   نرم افزار مدیریت مطب

 •   پشتیبانی غیر‌حضوری رایگان

دریافت پلتفرم رز با 10 روز اشتراک هدیه
بالا